ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  • Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 27/11/2019 το σχολείο δε θα λειτουργήσει λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών της περιφέρειας στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους και μετέπειτα σε Εκλογική Διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

            Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων