8ο Δημοτικό Σχολείο Aγίας Παρασκευής

"Επίσκεψη στο μουσείο μεταλλευμάτων"

Σήμερα επισκεφτήκαμε το μουσείο μεταλλευμάτων, στο Λαύριο. Εκεί μας μίλησε ένας παλιός ηλεκτρολόγος του εργοστασίου. Μας είπε για τον μισθό του και τα μέτρα προστασίας που έπρεπε να είχες. Επίσης μας έδειξε κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στο εργοστάσιο.

 

Στη συνέχεια οι υπάλληλοι του εργοστασίου, μας μοίρασαν σε ομάδες και η κάθε ομάδα βοηθούσε να φτιαχτεί ένα γαλλικό μέτρο. Η 1η ομάδα έκοβε τα ξύλα, η 2η τα λιμάριζε, η 3η ομάδα σημείωνε τα εκατοστά του μέτρου, η 4η τρυπούσε τα ξύλα στις άκρες και η 5η ένωνε τα ξύλα έτσι ώστε να φτιαχτεί το μέτρο!!

 

Στην συνέχεια μας έδωσαν ένα χαρτί στην κάθε ομάδα για να συμπληρώσουμε τα ονόματά μας και το πώς φτιάξαμε το μέτρο.

 

Στο τέλος της επίσκεψης τα παιδιά μπορούσαν να αγοράσουν διάφορες ουσίες ορυκτών.

Σε αυτήν την εκδρομή μάθαμε πως επεξεργαζόντουσαν τα μεταλλεύματα στα παλιά χρόνια!!

Αύτη η εκδρομή ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες!!!!

 

                                                        Χριστίνα Γάλλου & Κων/νος Μπάρκας