Πρόσκληση σε Ενημερωτική Συνάντηση

  • Εκτύπωση

Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας να παρευρεθούν την Τετάρτη 8/6 και ώρα  19:00 σε ενημερωτική συνάντηση. Αυτή θα λάβει χώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου  και  θα περιλαμβάνει  θέματα που αφορούν το ρόλο και τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, καθώς και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, όπως αυτό καθορίζεται στη με αριθμ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 1324/11-05-2016, τ.Β΄). Η ενημέρωση θα γίνει από το Διευθυντή του σχολείου σύμφωνα με το 87776/Δ1/30-5-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

                                                  Η Διεύθυνση του Σχολείου και ο Σύλλογος Γονέων