Εγγραφές στην Πρώτη Δημοτικού

  • Εκτύπωση

Επειδή καθημερινά ερωτώμεθα  για τις εγγραφές  στην Α΄Τάξη του σχολείου μας  για το σχ. έτος 2016-2017 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

  1. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από τις αρμόδιες προϊστάμενες αρχές μας.
  2. Πιθανόν τα απαραίτητα  έγγραφα να είναι ίδια με αυτά  του περσινού σχ. έτους (είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας).Καλό θα είναι μερικά από αυτά  να αρχίσετε να τα συλλέγετε από τώρα.
  3. Προσοχή! Κάποια από αυτά  έχουν τρίμηνη ισχύ και μπορεί μέχρι τις επικείμενες  ημερομηνίες  να είναι άκυρα.
  4. Φροντίστε για τα προαπαιτούμενα εμβόλια. Όσοι είστε ανασφάλιστοι απευθυνθείτε στα Δημοτικά Ιατρεία.
  5. Δείτε στην ιστοσελίδα μας το χάρτη με τα γεωγραφικά όρια μέσα στα οποία πρέπει να κατοικείτε για να εγγράψουμε τα παιδιά σας   στο σχολείο μας.
  6.  Να παρακολουθείτε συχνά  την ιστοσελίδα μας. Όποτε έχουμε ακριβέστερα στοιχεία θα επανέλθουμε.
  7. Tίποτε δε θα γίνει δεκτό πριν τις ημερομηνίες που θα καθορίσουν τα σχετικά διατάγματα.

                                                                 Η Δ/νση και ο Σύλλογος Διδασκόντων