8ο Δημοτικό Σχολείο Aγίας Παρασκευής

2η ξένη γλώσσα

Επιλογή 2ης ξένης γλώσσας για τα παιδιά της Δ΄Δημοτικού

Γαλλικά ή Γερμανικά

 

countries

 

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου πρέπει να συμπληρώσουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και να την καταθέσουν στη Δ/ντρια του Σχολείου έως 6 Ιουνίου 2014. Παρακαλούνται οι γονείς, εκτός αν είναι απολύτως σίγουροι για την επιλογή τους, να μη σπεύσουν άμεσα να καταθέσουν τη δήλωση αλλά να ενημερωθούν για την επιλογή, τη σημασία και τη χρησιμότητα της 2ης ξένης γλώσσας από:

α)  την αναλυτική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ,

β) την κοινή επιστολή των Σχολικών Συμβούλων της Γαλλικής Γλώσσας κ.Φωτιάδου Θηρεσίας και της Γερμανικής Γλώσσας κ.Ιωαννίδου Σοφίας,

γ) την επιστολή της Σχολικής Συμβούλου της Γαλλικής Γλώσσας κ.Φωτιάδου Θηρεσίας και

δ) την επιστολή της Σχολικής Συμβούλου της Γερμανικής Γλώσσας κ.Ιωαννίδου Σοφίας 

 

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα