8ο Δημοτικό Σχολείο Aγίας Παρασκευής

Επιλογή Β' Ξένης Γλώσσας (Δ' τάξη)

Οι γονείς των μαθητών της Δ? Τάξης καλούνται να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση επιλογής της Β? ξένης γλώσσας και να την παραδώσουν στο σχολείο έως τις 30/5/2013. Η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής ή Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε ?& Στ ? τάξεις.

Σας γνωρίζουμε ότι ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος διδασκαλίας ξένης γλώσσας είναι 12 μαθητές. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος σε μία γλώσσα προτίμησης, τότε οι μαθητές ακολουθούν υποχρεωτικά την επιλογή με τις περισσότερες προτιμήσεις.

Ενημερωθείτε για τη Γερμανική Γλώσσα από τη Σύμβουλο των Γερμανικών, κ. Ιωαννίδου Σοφία. (pdf)