8ο Δημοτικό Σχολείο Aγίας Παρασκευής

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Στο μάθημα της Ιστορίας ασχοληθήκαμε με την εκπαίδευση στα χρόνια του Βυζαντίου. Όλοι μας συνεργαστήκαμε, επεξεργαστήκαμε πληροφορίες, απαντήσαμε σε ερωτήματα σχετικά με το θέμα. Έτσι μάθαμε για:

- το είδος των σχολείων εκείνης της εποχής

- τον τρόπο λειτουργίας τους

- τους δασκάλους που δίδασκαν σ'αυτά τα σχολεία

- τα μαθήματα που διδάσκονταν οι μαθητές

- ποια παιδιά είχαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο σχολείο

- τι έκαναν τα κορίτσια

- τις τιμωρίες

- τα παιχνίδια των παιδιών

Ακόμα συζητήσαμε τις ομοιότητες και διαφορές με το σημερινό σχολείο.

Διαπιστώσαμε ότι το σχολείο παρακολουθούσαν τα παιδιά των εύπορων οικογενειών ενώ τα παιδιά των φτωχών οικογενειών αναγκάζονταν να δουλεύουν.

Στα πλαίσια της διαθεματικότητας και με αφορμή μια εργασία στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα της παιδικής εργασίας στις μέρες μας.

Βρήκαμε τις αιτίες που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα, τις συνέπειες και προτείναμε λύσεις. Όλα αυτά τα απεικονίσαμε στις ρίζες, στον κορμό και στα φύλλα ενός δέντρου.

 

Οι μαθητές της Ε1 τάξης