8ο Δημοτικό Σχολείο Aγίας Παρασκευής

This is my School

Τμήμα: Δ3

Εκπαιδευτικός: Μπαραμπούτη Μελπομένη

Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες

Περιγραφή Δραστηριότητας:

  • Παρουσίαση και Επεξεργασία του Lesson 1 (Student?s Book, pp. 10-17)
  • Εργασία σε ομάδες και συλλογή πληροφοριών για το σχολείο μας
  • Καταγραφή των πληροφοριών σε συνεχές κείμενο, το οποίο διορθώθηκε στην τάξη
  • Οδηγίες παρουσίασης μιας εργασίας σε πόστερ
  • Καταγραφή του κειμένου στο πόστερ και εμπλουτισμός της εργασίας με ζωγραφιές που απεικονίζουν το σχολείο μας
  • Φωτογράφιση του τελικού προϊόντος και ανάρτηση των εργασιών στο διαδίκτυο

Οι εργασίες των διαφόρων ομάδων φαίνονται στις φωτογραφίες παρακάτω