Company Logo

Επιστολή προς τους γονείς

 

8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                               9/2/2012

Προς

Τους κ. κ. γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών

Αγαπητοί γονείς,

   Με αφορμή τις πρόσφατες εγκυκλίους του Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής, θεωρούμε χρήσιμο να σας θυμίσουμε μερικούς κανόνες που πρέπει να έχετε υπόψη σας για να συμβάλλετε κι εσείς στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου μας.

Α. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

« Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται με αθλητική περιβολή, ανεξάρτητα από το είδος, τη φίρμα, το χρώμα αυτής και αθλητικά υποδήματα. Αυτό είναι αναγκαίο γιατί έτσι αυξάνεται η κινητική τους δραστηριότητα?..επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. ?και επί πλέον διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και η υγεία των μαθητών. Οι μαθητές που δε θα φέρουν αθλητική περιβολή για οποιοδήποτε λόγο, εσκεμμένα και κατ? επανάληψη, ?, δε θα συμμετέχουν στο μάθημα, ? και θα αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους ».

Παρακαλούμε να φροντίσετε να τηρηθεί ο κανόνας αυτός, που αποτελεί και κανόνα του Σχολείου μας.

Β.ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη συμμετοχή όλων των μαθητών/μαθητριών στη Γυμναστική και τις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου είναι απαραίτητη η προσκόμιση:

Α) Ατομικού Δελτίου Υγείας και

Β) Ιατρικής Γνωμάτευσης

 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥ) απαιτείται από τους μαθητές/μαθήτριες των Α΄, Γ΄, Ε΄ τάξεων, έχει ισχύ 2 ετών και κατατίθεται κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
 • Η Ιατρική Γνωμάτευση απαιτείται από τους μαθητές/μαθήτριες των Β΄, Δ΄ και Στ΄ τάξεων και έχει ετήσια ισχύ. Στην Ιατρική Γνωμάτευση πρέπει να βεβαιώνεται από τον οικογενειακό γιατρό η δυνατότητα του μαθητή/μαθήτριας να συμμετέχει στο μάθημα της Γυμναστικής και στις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου. Πρέπει να διατυπώνεται ρητά η δυνατότητα του μαθητή/μαθήτριας να συμμετέχει σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες.

Συνεπώς

1.Όσοι από τους μαθητές/μαθήτριες των Β΄, Δ΄ και Στ΄ τάξεων δεν έχουν προσκομίσει την Ιατρική Γνωμάτευση πρέπει να την προσκομίσουν το αργότερο σε ένα μήνα.

Σημείωση: Μόνο για τα μέλη των αντιπροσωπευτικών αθλητικών ομάδων η Ιατρική Γνωμάτευση έχει εξάμηνη ισχύ και απαιτείται νέα μετά τη λήξη της πρώτης.

2.Ειδικότερα οι μαθητές/μαθήτριες των Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεων που δεν έχουν φέρει μέχρι τώρα Ατομικό Δελτίο Υγείας να το προσκομίσουν άμεσα.

 

Γ.ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 1. Για να αποφύγουμε μεγάλη διάδοση των μεταδοτικών ασθενειών παρακαλούμε να μην στέλνετε τα παιδιά σας στο σχολείο με πυρετό και να προσκομίζετε στη δασκάλα της τάξης σχετική βεβαίωση από γιατρό σε περίπτωση απουσίας πάνω από τρεις ημέρες.
 2. Ως προς τις απουσίες, θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:
 • Είναι αυτονόητο ότι αν κάποιο παιδί απουσιάσει για λίγες μέρες, η δασκάλα ή ο δάσκαλος θα βοηθήσει το μαθητή/τρια να καλύψει τα κενά του/της χωρίς να χρειάζεται δική σας παρέμβαση.
 • Αν παρατηρηθεί πολυήμερη απουσία, τότε θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία γονέα - δασκάλου/ας για τη σχετική κάλυψη των κενών.
 • Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση για τα μαθήματα που έγιναν την ημέρα απουσίας των μαθητών και η προμήθεια των φυλλαδίων εμπέδωσης μπορεί να γίνεται με τηλεφωνική συνεννόηση των παιδιών με κάποιο συμμαθητή τους. Τα φυλλάδια μπορούν επίσης να δίνονται στους απόντες μαθητές την ημέρα της επιστροφής τους στο σχολείο.

3. Μερικοί μαθητές και μαθήτριες έχουν κάποια προβλήματα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, υγείας (όπως π.χ..άσθμα, αλλεργίες, μειωμένη όραση ή ακοή κ.ά.) που σωστό είναι να τα γνωρίζει το Σχολείο. Παρακαλούμε στην περίπτωση αυτή να ενημερώνετε είτε τη δασκάλα ή δάσκαλο ή γυμναστή/στρια ή τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Δ. ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Επειδή αρκετά παιδιά χάνουν αντικείμενα (μπουφάν, κασετίνες, χρώματα, ταπεράκια κ.ά.) παρακαλούμε τα εξής:

 • Σε όλα τα πράγματα και τα ρούχα των παιδιών να είναι γραμμένο το όνομά τους.
 • Να μην φέρνουν τα παιδιά στο Σχολείο ακριβά αντικείμενα, ούτε περισσότερα χρήματα από όσα χρειάζονται.
 • Να ελέγχετε στο σπίτι μήπως τα παιδιά σας φέρουν, κατά λάθος, πράγματα (κυρίως ρούχα) που δεν τους ανήκουν. Στην περίπτωση αυτή ας στέλνονται στη Διεύθυνση, για να αναζητείται το παιδί που τα έχασε.

Ε. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Έχει παρατηρηθεί, κατά καιρούς, πολλοί γονείς να φέρνουν τα παιδιά τους στο σχολείο αργοπορημένα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στη εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και κυρίως στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Παρακαλούμε θερμά:

 1. Να σέβεστε το ωράριο λειτουργίας, το κουδούνι χτυπάει στις 8.10΄ π.μ.
 2. Μόνο για σοβαρό λόγο (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κ.ά.) θα γίνεται δεκτός/ή στην τάξη μαθητής/τρια που αργοπορεί τόσο, ώστε να έχει αρχίσει το μάθημα. Σε άλλη περίπτωση θα χάνει το μάθημα το πρώτο δίωρο και θα παίρνει απουσία.
 3. Κατά τη διάρκεια της προσευχής οι αργοπορημένοι μαθητές περιμένουν στην είσοδο και μετά πηγαίνουν στην παράταξη του τμήματός τους.

Ας σημειωθεί ότι τα παραπάνω μέτρα επιβάλλονται για καλλιέργεια υπευθυνότητας και σεβασμού στη διεξαγωγή του μαθήματος και θα πρέπει να τηρούνται χωρίς εξαιρέσεις.

Από τη Διεύθυνση
Copyright © 2011-2012 8ο Δ. Σ. Αγίας Παρασκευής Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Συντήρηση Ιστοσελίδας